http://vallyhonarmand.persiangig.com/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%2093/%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84/iran%20team.jpg

بازی بسیار زیبا و جوانمردانه ملی پوشان ایران عزیز رو به همه تبریک میگم

هر چند که دقیقه 91 گل خوردیم ویه باخت تلخ شد

ولی بازم همین که بچه های تیم ملی غیرت ایرانی

رو به همه به خصوص ارزانتین تیم بزرگ جهان نشون دادن خودش خیلیه

از همین جا از طرف خودم و همه هوادارای سید علی ضیاء

به همه بچه های تیم ملیمون خسته نباشید میگم ...

یه تشکر ویژه هم از بچه های تیم ملی دارم که به این خوبی بازی کردن

زنده باد ایران وایرانی

 

زنده باد غیرت ایرانی