پای رفتنم را به تو دادم
حالا من مانده ام و کفشی بدون پا
غریب میانه جماعتی که دائم در حال رفتن هستن
حالا پا گیر توام بانو
کفش برای انهاست که میخواهند بروند
من پابند توام
Photo: ‎پای رفتنم را به تو دادم 
حالا من مانده ام و کفشی بدون پا 
غریب میانه جماعتی که دائم در حال رفتن هستن
حالا پا گیر توام بانو 
کفش برای انهاست که میخواهند بروند
من پابند توام‎
 
 • Ali Zia
  در برنامه ی بعضیا اون روز که دکور تغییر می کرد از شدت استرس حتی تحمل پوشیدن کفش هام رو هم نداشتم
  کفش های من سوژه ای شده بود برای عکاسی
  و من پا برهنه راه میرفتم

  این عکس مال شبی هست که اقای داریوش فرضیایی مهمان برنامه بودند
  من و کفشی بدون پا