این پستو اقا غلی خیلی وقته گذاشتن پیجشون اما من چون اپلودرم خراب بود نتونستم براتون اپ کنم یکم دیر شد :D